Ökumenikus istentisztelet 2022

 

Magyar Katolikus Közösség

 

A Magyar Katolikus Közösség a Graz-Seckaui Egyházmegye területén élő, vagy átmenetileg itt tartózkodó, az anyanyelvi lelkipásztori ellátást igénybe vevő, római katolikus magyarok gyülekezete. A közösség élén a püspök által megbízott mindenkori lelkész áll.

2010. januártól Mag. Molnár Ottó prelátus, a Grácban működő Magyar Katolikus Közösség kinevezett lelkésze. A magyar nyelvű szentmisék megtartásában továbbá Mag. Holló István atya (deutschlandsbergi plébános) segédkezik.

Őket segíti a világiakból álló Pasztorális Tanács.

A szentmisék helyszíne: Kálvária templom (8020 Graz, Kalvarienbergstr. 155.)
Megközelíthető a 67-es autóbusszal (megálló: Schippingerstraße).

Parkoló van.

A magyar nyelvű szentmisék időpontját lásd a Gráci Magyar Műsorismertetőben.

Mag. Molnár Ottó magyar lelkész elérhetőségei:
8020 Graz, Kalvarienbergstr. 155
Tel: +43 316 682-124-21
Mobil: +43 676 874-26119

Mag. Holló István elérhetősége:

0676/8742-6711

A támogatások jobb kihasználása érdekében az MKK és a MEÖK között évek óta szoros együttműködés létezik.

 

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk a Magyar Katolikus Közösség szervezte kulturális előadásokra, gyermek és ifjúsági rendezvényekre, kirándulásokra, stb. is.

 

 

Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet

 

Az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet hivatalosan 2003-ban alakult meg, amikor az

Ausztriai és a Magyarországi Evangélikus Egyház között létrejött megegyezés keretében a

közösség az Ausztriai Evangélikus Egyház hivatalos gyülekezetévé vált. Elődje az 1947-ben

alakult Ausztriai Magyar Református és Evangélikus Lelkigondozói szolgálat volt, mely a

Magyarországról az 1956-os forradalom és szabadságharc bukása után érkező menekültek

lelki felkarolására jött létre.

 

Két istentiszteleti helyünkön havi rendszerességgel tartunk istentiszteleteket, kereszteléseket,

esketéseket és temetési szolgálatokat, egyrészt Bécsben, az Auferstehungskirche (Lindengasse

44A) kápolnájában, többnyire minden hónap első vasárnapján 11 órakor, másrészt Grazban,

ahol a Heilandskirche (Kaiser-Josef-Platz 9.) ad otthont alkalmainknak. Istentiszteletünket 16

órakor tartjuk, általában a hónap harmadik vasárnapján.

 

Büszkék vagyunk az évi hat alakalommal megjelenő „Másokért együtt“ című gyülekezeti

lapunkra, amellyel a gyülekezeti éltünkről szóló híradások mellett lelki táplálékot is

igyekszünk nyújtani azoknak is, akik esetleg csak a lap olvasása által kerülnek kapcsolatba

közösségünkkel.

 

A 2019-es évtől kezdve honlapunk is elérhető a www.evangelikus-at.com címen, ahol a

legaktuálisabban lehet tájékozódni mindennapjainkról, rendezvényeinkről.

Az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet lelkésze 2018 szeptemberétől Wagner Szilárd,

akinek munkáját a gyülekezet presbitériuma és Szeitl-Eibinger Zita lektor segítik.

Elérhetőségeink:

 

Dr. Wagner Szilárd lelkész

Gyülekezeti központ: A-1060 Wien, Capistrangasse 2/15

Telefon: 0043 (0) 677 62906270

E-mail: maegy.austria@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/evangelikusat/ 

Honlap: www.evangelikus-at.com